Search Actor, Singer : thuy-phan--anh-thu--nha-loan

Show result 1 - 6 of 6

Girl Talk

Phóng viên Thuỷ Phan, ca sĩ Nhã Loan, phóng viên Anh Thư sẽ cùng góp mặt trong một chương trình mang tên #GIRLTALK. Đây là chương trình đầu tiên sử dụng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để giới trẻ Việt Nam và Hoa Kỳ có thể gần lại với nhau hơn. #GIRLTALK là một diễn đàn để cánh phụ nữ có thể ...